Menu

Directie

De Raad van Bestuur van Huisartsenorganisatie Oost-Gelderland bestaat uit:

Bart Smit

Publicatie WNT 2019:

WNT-VERANTWOORDING 2019 HuisartsenOrganisatie Oost-Gelderland B.V. (HOOG)

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op HOOG. Het voor HOOG toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 gebaseerd op het WNT-maximum voor de zorg, totaalscore 9 en klasse III. De WNT verantwoording is opgenomen in de geconsolideerde Jaarrekening 2019.