Menu

Directie

De directie van Huisartsenorganisatie Oost-Gelderland bestaat uit drie directeuren. 3 regio directeuren.

 

Herbert van Petersen  directeur regio Apeldoorn

Jeroen Frequin             directeur regio Oost-Achterhoek

Margreet Zeelen           directeur regio Zutphen


Publicatie WNT 2017:

WNT-VERANTWOORDING 2017 HuisartsenOrganisatie Oost-Gelderland B.V. (HOOG)

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op HOOG. Het voor HOOG toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2017 € 146.000 en is gebaseerd op het WNT-maximum voor de zorg, totaalscore 9 en klasse III.
Klik hier voor de verkorte weergave van de WNT Verantwoording zoals deze in de geconsolideerde Jaarrekening 2017 opgenomen is.