Menu

Directie

De directie van Huisartsenorganisatie Oost-Gelderland bestaat uit:

Wim C. Croes, directievoorzitter a.i.

Henk van der Wal, directeur a.i.


Jeroen Frequin, directeur

Publicatie WNT 2018:

WNT-VERANTWOORDING 2018 HuisartsenOrganisatie Oost-Gelderland B.V. (HOOG)

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op HOOG. Het voor HOOG toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 151.000 en is gebaseerd op het WNT-maximum voor de zorg, totaalscore 9 en klasse III. Klik hier voor de verkorte weergave van de WNT Verantwoording zoals deze in de geconsolideerde Jaarrekening 2018 opgenomen is.