Menu

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) van HOOG houdt toezicht op de directie van HOOG. De leden van de RvC beschikken over gedegen kennis van de maatschappelijke functie en van de belangen van alle bij HOOG betrokken partijen. Ieder lid van de RvC beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van de rol binnen de RvC en draagt zorg voor complementariteit, collegiaal bestuur, onafhankelijkheid en diversiteit.

In de RvC van HOOG hebben momenteel zitting:

De heer Edwin Hummel, voorzitter, klik hier voor meer informatie
De heer Paul Beks, lid, klik hier voor meer informatie
Mevrouw Mascha Bevers, lid, klik hier voor meer informatie
Mevrouw Karin Manuel, lid

Voor het jaarverslag van de RvC verwijzen wij u naar het jaarverslag 2020 van HOOG