Menu

Privacyverklaring

HOOG is ervan overtuigd dat de bescherming van privacy en persoonsgegevens van haar klanten en de bezoekers van haar website(s) van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid vertrouwelijk behandeld en beveiligd.

Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. HOOG heeft haar verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:

HOOG, Laan van Westenenk 737a, 7334 DL Apeldoorn.

 CRM en financiële administratie

HOOG legt contactgegevens van zijn relaties vast in een CRM-programma. Daarvoor worden niet meer gegevens gebruikt dan strikt noodzakelijk.

In de financiële administratie van HOOG worden uitsluitend de wettelijk vereiste gegevens vastgelegd.

Website

Op de website van HOOG worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina´s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan HOOG haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of klacht? Neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming mevrouw M. Noltes te bereiken via 085 – 536 3100. Zij zal contact met u opnemen en onze procedure hieromtrent verder toelichten. Mocht u er met onze Functionaris Gegevensbescherming niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.