Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Chronische Zorgdagen HZOA

Chronische Zorgdagen HZOA

HOOG en de WDH nodigen jullie van harte uit voor de jaarlijks terugkerende Chronische Zorgdagen. Een nascholingsdag voor de huisarts en de POH-S. Eénzelfde scholingsdag wordt twee keer aangeboden, zodat door onderlinge waarneming iedereen de kans krijgt aan één van deze dagen deel te nemen.

Data:
- Dinsdag 24 september 2024
- Donderdag 17 oktober 2024

Programma

 • 08.45 – 09.00 uur Inloop
 • 09.00 – 10.15 uur Ronde 1: ACP gesprek / Ronde 1: Casuïstiek vaatlijden in relatie tot wondgenezing
 • 10.15– 10.45 uur Koffiepauze
 • 10.45 – 12.00 uur Ronde 2: ACP gesprek / Ronde 2: Casuïstiek vaatlijden in relatie tot wondgenezing
 • 12.00– 13.00 uur Lunchpauze
 • 13.00 – 14.15 uur Scholingsronde 1 (keuze uit 3 workshops)
 • 14.30 – 15.45 uur Scholingsronde 2 (keuze uit 3 workshops)
 • 16.00 – 17.15 uur Scholingsronde 3 (keuze uit 3 workshops)
 • 17.15 uur Gezamenlijke afsluiting onder genot van hapje en drankje

Workshops (ochtend)

De ochtend wordt gestart om 9.00 uur met 2 workshops daarom gaan we in 2 groepen uiteen.

Workshop 1: ACP gesprek


Artsen en praktijkondersteuners voeren met patiënten in de palliatieve fase geregeld gesprekken over de toekomst. Er wordt gesproken over wat er te verwachten is rondom het ziekteverloop en over angsten, verwachtingen en wensen van de patiënt. In deze gesprekken worden via gezamenlijke besluitvorming afsprakengemaakt over de zorg in de komende periode en rond het overlijden: advance care planning (ACP) ofwel proactieve zorgplanning.

Gegeven door Henk Jan Besselink Kaderhuisarts palliatieve zorg.

Workshop 2: Casuïstiek vaatlijden in relatie tot wondgenezing


Gedurende de interactieve nascholing van 1 u 15 minuten zullen aan de hand van enkele representatieve casus de arteriële en veneuze aandoeningen worden besproken die van invloed zijn op de wondgenezing in de benen. De symptomen en diagnostiek van perifeer arterieel vaatlijden en veneuze insufficiëntie zullen de revue passeren, evenals mogelijke behandelwijzen. De diverse aspecten van de lokale wondbehandeling zullen worden toegelicht door verpleegkundig specialist en wondverpleegkundige Mariska Winkelhuis. Preventieve maatregelen ter voorkoming van een verstoorde wondgenezing zullen een belangrijke plaats krijgen in deze nascholing. Gegeven door: Allan Vafi, arts vaatspecialist, voorheen vaatchirurg SKB samen met vs en wondverpleegkundige

Chronische Zorg (middag)

In de middag worden er vanuit de ketenzorg drie scholingsrondes aangeboden. Per scholingsronde kan men deelnemen aan een van onderstaande workshops.

Scholingsronde 1

 • Atriumfibrilleren (Rykel van Bruggen)
  De nieuwe NHG standaard AF (2023) wordt besproken. De kaderhuisarts legt uit wat de herziening praktisch betekent voor screening, diagnostiek en behandeling.
 • DM, insuline & ouderen (Hanneke Elzink)
  In deze scholing wordt ingegaan op de behandeling van DM specifiek bij ouderen. Aan de hand van casuïstiek komen verschillende aspecten, waaronder insulinetherapie, aan de orde.
 • Longaanval & Longzorg, ook als je zelf geen spirometrie uitvoert (Lidewij Broekhuizen)
  Wanneer is een spirometrie geïndiceerd? Hoe verwijs je als je spirometrie hebt uitbesteed? En hoe beoordeel je een spirometrie? Al deze vragen (en meer) worden beantwoord.
  Naast spirometrie komt het herkennen van en zorg bij een longaanval aan bod.
  Deze scholing is ook leerzaam voor degenen die zelf spirometrie uitvoeren.

Scholingsronde 2

 • Longaanval & Longzorg, ook als je zelf geen spirometrie uitvoert (Lidewij Broekhuizen)
  Wanneer is een spirometrie geïndiceerd? Hoe verwijs je als je spirometrie hebt uitbesteed? En hoe beoordeel je een spirometrie? Al deze vragen (en meer) worden beantwoord.
  Naast spirometrie komt het herkennen van en zorg bij een longaanval aan bod.
  Deze scholing is ook leerzaam voor degenen die zelf spirometrie uitvoeren.
 • Risico inschatting U-prevent (Rykel van Bruggen)
  Niet iedereen met diabetes, CVRM of chronische nierschade loopt evenveel risico in de toekomst. In deze scholing wordt ingegaan op de inzet van de U-prevent calculatoren om een schatting te maken van het risico en effect van medicatie. Je leert hoe deze instrumenten in de dagelijkse praktijk gebruikt kunnen worden als hulpmiddel in het gesprek met de patiënt.
 • Subtypes DM en behandeling (Leen Berghout)
  Binnen Diabetes Mellitus bestaan verschillende subtypes. In deze scholing wordt de traditionele indeling vergeleken met de indeling in clusters. Meer inzicht in de pathofysiologie van de verschillende types DM maakt persoonsgerichte behandeling mogelijk, complicaties kunnen gerichter opgespoord en mogelijk zelfs voorkomen worden.

Scholingsronde 3

 • DM, insuline & ouderen (Hanneke Elzink)
  In deze scholing wordt ingegaan op de behandeling van DM specifiek bij ouderen. Aan de hand van casuïstiek komen verschillende aspecten, waaronder insulinetherapie, aan de orde.
 • Subtypes DM en behandeling (Leen Berghout)
  Binnen Diabetes Mellitus bestaan verschillende subtypes. In deze scholing wordt de traditionele indeling vergeleken met de indeling in clusters. Meer inzicht in de pathofysiologie van de verschillende types DM maakt persoonsgerichte behandeling mogelijk, complicaties kunnen gerichter opgespoord en mogelijk zelfs voorkomen worden.
 • Risico inschatting U-prevent (Rykel van Bruggen)
  Niet iedereen met diabetes, CVRM of chronische nierschade loopt evenveel risico in de toekomst. In deze scholing wordt ingegaan op de inzet van de U-prevent calculatoren om een schatting te maken van het risico en effect van medicatie. Je leert hoe deze instrumenten in de dagelijkse praktijk gebruikt kunnen worden als hulpmiddel in het gesprek met de patiënt.

Datum, tijd en locatie

Datum:

Dinsdag 24 september 2024

(N.B. Op donderdag 17 oktober 2024 vindt dag twee plaats)

Tijd:
8.45 - 17.30 uur

Locatie:
Het Noorden, Lichtenvoordsestraatweg 44 te Aalten

Doelgroep(en)

(waarnemend) Huisartsen, PA's, praktijkondersteuners en verpleegkundig specialisten

Kosten

Aan deze cursus zijn geen inschrijfkosten verbonden.

Wel zijn wij genoodzaakt bij niet tijdige afmelding € 50,-- aan annuleringskosten in rekening te brengen. Kosteloos annuleren is mogelijk tot 14 dagen voor aanvang van de scholing.

Accreditatie

Accreditatie is voor 6 punten aangevraagd bij ABC1, NAPA, NVvPO en de V&VN

Inschrijven voor de Chronische Zorgdagen HZOA op dinsdag 24 september 2024

Schrijf je in via onderstaande button. Inschrijven kan t/m 9 september 2024.

Let op! Aanmelden voor de Chronische Zorgdagen HZOA op donderdag 17 oktober 2024 kan via onze website: Chronische Zorgdagen HZOA 2024 - HOOG (hoogzorg.nl)

Inschrijven