Menu

Ondersteunings- & Achterstandsfonds

Voor wie?
De ondersteuning is voor alle huisartsenpraktijken in het HOOG werkgebied (regio’s Apeldoorn, Zutphen en Oost-Achterhoek).

Wat?
Het Ondersteunings- & Achterstandsfonds HOOG ondersteunt huisartsenpraktijken die knelpunten ervaren in de zorg voor kwetsbare patiënten. Projecten en initiatieven worden gefinancierd op basis van knelpunten die huisartsenpraktijken ervaren met betrekking tot achterstandsproblematiek, zoals laaggeletterdheid, lage gezondheidsvaardigheden en/of taalbarrières. Het doel is om met behulp van het Ondersteunings- & Achterstandsfonds te komen tot structurele oplossingen voor de problematiek van de huisartsenzorg waarbij sprake is van complexe patiënten, hoge zorgvraag en hoge werklast. Kijk hier voor meer informatie en inspiratie over goede voorbeelden en de landelijke organisatie van regionale Achterstandsfondsen.

Hoe?
Via de menukaart (hierboven) is informatie te vinden over de verschillende activiteiten die ingezet kunnen worden in de praktijk. Klik op de gekozen button en vind meer informatie hoe dit in de praktijk ingezet kan worden.

Door wie?
Het Ondersteunings- & Achterstandsfonds HOOG wordt gecoördineerd door een enthousiaste projectgroep en bestaat uit de volgende personen:

  • –   Maran Noltes (beleidsadviseur)
  • –   Hanneke Braber (wijkmanager)
  • –   Petra Teiwes (consulent chronische zorg en ouderenzorg)
  • –   Esther van den Beld (consulent chronische zorg en ouderenzorg)

Financiering?
HOOG ontvangt financiering vanuit het Fonds Gelre-IJssel. 
Vanuit deze financiering kunnen onze diensten kosteloos aangeboden worden aan huisartsenpraktijken in het HOOG-werkgebied.

Vragen?
Heb je vragen of ideeën? Mail dan naar achterstandsfonds@hoogzorg.nl.