Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

De HOOG Academie verzorgt scholingen voor huisartsen, praktijkondersteuners/-verpleegkundigen en incidenteel andere zorgverleners uit de eerstelijnszorg, zoals doktersassistenten en diëtisten. Met onze scholingen proberen we de kwaliteit van de zorg aan chronische patiënten te verhogen. Alle scholingen zijn te vinden in onze scholingsagenda.

De scholingsagenda wordt in overleg met kaderartsen en consulenten vastgesteld. Uitgangspunten bij de aan te bieden scholingen zijn:

  • De speerpunten in contracten met de regionale zorgverzekeraars;
  • Informatie uit de analyse van regionale benchmarkgegevens;
  • De behoefte van de zorgverleners zelf.

Onze collega’s, de betrokken (kader)huisartsen en docenten proberen zo goed en zorgvuldig mogelijk te werken. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent over de inhoud of de gang van zaken tijdens een nascholing. Bespreek dit gerust met de betrokken medewerker zelf. Grote kans dat je er samen uitkomt. Lukt dat niet dan kun je schriftelijk een klacht indienen via info@konfidi.nl bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris neemt contact op met de betrokkenen en probeert de klacht op een bevredigende manier af te handelen en het vertrouwen te herstellen. Ook proberen wij de oorzaken van de klacht op te sporen en waar mogelijk weg te nemen. Zo kunnen we herhaling voorkomen en onze werkwijze beter afstemmen op de behoefte(s) van onze doelgroepen.


Klachtenformulier scholingen

De onafhankelijke klachtenfunctionaris voor klachten over een scholing is Gerard Dijkstra van Buro Konfidi Vertrouwenspersonen. Je kunt contact met hem opnemen via telefoonnummer 06-55183368 of per e-mail info@konfidi.nl.

De HOOG Academie brengt voor de behandeling van klachten geen kosten in rekening. Eventuele kosten die je zelf maakt, zijn voor eigen rekening.

Privacy

We gaan vertrouwelijk om met de informatie die je ons geeft. De HOOG Academie en de klachtenfunctionaris hebben geheimhoudingsplicht en gaan zorgvuldig met je privacy om. Wij gebruiken je gegevens om een klacht te onderzoeken en in behandeling te nemen. We bewaren de gegevens 2 jaar vanaf het moment dat een klacht is afgehandeld. Hierna worden de gegevens vernietigd. Gegevens worden niet gedeeld met derden en medewerkers die niet betrokken zijn bij de afhandeling van de klacht.