Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Als elke seconde telt: Bel 112

CVRM

CVRM

CVRM

Er zijn meer dan 1,5 miljoen mensen met hart- en vaataandoeningen. Ben jij één van die mensen? Dan weet je dat het niet niks is om patiënt te zijn. Je moet sommige dingen in je leven aanpassen. Daar ondersteunen je huisarts en de praktijkondersteuner je bij. Ook werkt de huisartsenpraktijk goed samen met andere zorgverleners waarmee je te maken hebt. Dat is geregeld in de CVRM-ketenzorg. Je leest er hieronder meer over.

Wat is CVRM?

CVRM staat voor Cardio Vasculair Risico Management. Dit houdt in: het opsporen en behandelen van risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Denk aan te hoge bloeddruk, te hoog cholesterol, roken, overgewicht, te weinig bewegen en stress. Daardoor heb je namelijk meer kans op vernauwing van de slagaderen (aderverkalking), wat kan leiden tot angina pectoris (pijn op de borst), een hartinfarct of een beroerte. Heb je een erfelijke aanleg voor het krijgen van hart- en vaatziekten? Dan is dat niet te veranderen. Maar aan andere risicofactoren kan wel wat gedaan worden.

Ketenzorg: samen werken aan CVRM

Als hart- en vaatpatiënt heb je langdurig advies nodig van verschillende zorgverleners. De samenwerking tussen die zorgverleners noemen we ketenzorg. Dat is belangrijk voor jou, want:

  • Zorg wordt beter en doelgerichter als zorgverleners van elkaar weten wat ze doen.
  • Jouw zorgverleners kennen je situatie. Ze kunnen de zorg daardoor beter op elkaar afstemmen. En je hoeft niet steeds hetzelfde verhaal te vertellen.

De huisartsenpraktijk werkt binnen de ketenzorg direct samen met de diëtist. Verder zijn er contacten met internisten, neurologen, vaatchirurgen en cardiologen, bijvoorbeeld voor overleg.

Zorgprogramma CVRM

In een zorgprogramma staat welke zorg patiënten krijgen. Het zorgprogramma CVRM is voor patiënten die al een hart- en vaatziekte hebben en voor patiënten met een verhoogd risico hierop. Voor diabetespatiënten geldt dit niet. Zij kunnen deelnemen aan het zorgprogramma Diabetes.

Wat houdt het zorgprogramma CVRM in?

  • zorg door de huisarts en de praktijkondersteuner
  • behandeling van cholesterol en bloeddruk, indien nodig
  • adviezen over leefstijl en eventueel verwijzing naar een diëtist
  • minimaal jaarlijks bloed- en urineonderzoek, controle van bloeddruk en gewicht en aandacht voor de leefstijl van de patiënt
  • stoppen met roken: begeleiding door de praktijkondersteuner
  • voeding: begeleiding door de praktijkondersteuner en eventueel de diëtist

Wat kun je zelf doen?

Door gezond te leven vergroot je de kans op succes van de behandeling. Rook niet, beweeg voldoende en eet gezond. Wees matig met zout en alcohol en leer goed omgaan met spanningen. Gebruik je medicijnen? Dan is het erg belangrijk om de medicijnen goed in te nemen. Je huisarts kan je hier alles over vertellen.

Misschien is een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) iets voor jou. Vraag je huisarts gerust om advies.

Kosten

Aan de ketenzorg zijn voor jou geen kosten verbonden. De kosten van het zorgprogramma vallen onder de basisverzekering en gaan niet af van je eigen risico. Wel betaal je zelf voor medicatie en laboratoriumonderzoek als je het eigen risico nog niet hebt opgebruikt.

Anderen met CVRM

Er zijn veel mensen zoals jij. De vereniging Harteraad is er voor iedereen met hart- en vaatziekten. En voor mensen die dicht bij hen staan. Als patiënt of naaste kun je er terecht met vragen over het leven met een hart- en vaataandoening. Ook kun je je verhaal of zorgen delen. Lees meer op www.harteraad.nl.

Meer informatie

Heb je vragen over het zorgprogramma? Neem dan contact op met je eigen huisartsenpraktijk.